KUU

Kombineret UngdomsUddannelse er en toårig uddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Ved gennemført uddannelse bliver du uddannet erhvervsassistent og kan søge job eller fortsætte i anden ungdomsuddannelse.

På KUU Storstrøm kan du blive uddannet erhvervsassistent inden for erhvervstemaerne:

  • Håndværk
  • Ernæring og handel

Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du:

  • er under 25 år
  • har afsluttet 9. eller 10. klasse
  • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • ikke har forudsætninger, på nuværende tidspunkt, for at gennemføre en  erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

Uddannelsen veksler mellem skole-, værksteds- og projektarbejde samt erhvervstræning (praktik) på en arbejdsplads.

KUU Storstrøm har afdelinger i Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner.
I Næstved kan du tage uddannelsen på Næstved Unge Center og Produktionsskole, som også har satellitafdelinger på Campus Haslev og på seminariet i Vordingborg (UCSJ).

Du kan finde mere information på:

www.kuustorstrom.dk